ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

Chúng tôi ở đây

50 Truong chinh, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam