ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

Cách chỉnh Đồng Hồ bị lệch con Lắc sau khi vận chuyển.

Trước tiên tìm vị trí của máy ĐH mà con lắc muốn chạy hoặc tự động chạy, bằng cách cầm máy trên tay rồi nghiêng phải hoặc trái. sau đó chỉnh như hướng dẫn bên dưới:( mỗi lần ấn con lắc xong rồi thì lại kiểm tra vị trí của máy mà con lắc chạy được, cứ thế cho đến khi ĐH đứng cân bằng thì thôi-Là xong)