ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

Bộ ĐH Đá Hồng- Chân nến hồng Đẳng cấp.