ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

 


 265-Bộ để Bàn Đời Vua Luis XVI Bằng Đồng chuông Đôi

 Bộ Bằng Đồng-Cá chép hóa rồng đội nến Chuông Đôi