ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

 Bộ Bằng Đồng-Cá chép hóa rồng đội nến Chuông Đôi